Seznam českých varhan  |   Seznam českých varhanářů

               Vítejte ve světě varhan!

  Srdečně vítám všechny varhanomilce a příznivce krále nástrojů!
Přinášíme vám aktuální informace ...

Pro bližší informace, dotazy a naměty pište prosím na e-mailovou adresu jecmenb(at)atlas(tečka)cz.

15. výročí založení SOUŠV

30. listopadu proběhne setkání absolventů a přátel školy, večer pak v koncertní síni slavnostní koncert. Více na stránkách školy.

V úterý 13. listopadu 2007 od 8 do 13 hod. se koná výroční KONFERENCE KATEDRY MUZIKOLOGIE.

Předběžný program:

HUDBA V OLOMOUCI A NA STŘEDNÍ MORAVĚ

Historie a současnost V

Úterý 13. listopadu 2007, 8-13 hod.

Umělecké centrum Univerzity Palackého
Posluchárna Roberta Smetany
Univerzitní 3
Olomouc

8.00–10.00 hod.
Jan Vičar
Zahájení a předsednictví konference

Ingrid Silná
Chrámová hudba v Tovačově v 19. století

Eva Vičarová
Hudba v olomoucké katedrále během posledních dvou století

Petr Hlaváček
Učitel triviální školy a služba varhaníka

Petr Lyko
Tzv. romantické varhanářství na Moravě a ve Slezsku – k otázce vztahu centra a regionu

Petr Lyko–Jitka Kocůrková–Pavlína Kráčmarová
K vybraným otázkám základního výzkumu hudebního nástrojařství na Moravě: Varhanářská firma bratří Braunerů v Uničově; Houslař František Kříž

Květa Fridrichová-Raueová
Dva příspěvky k nedožitým osmdesátým narozeninám Zdeňka Fridricha:
a) Třicet let od obnovy varhan v chrámu P. M. Sněžné
b) Domácí píšťalové varhany a spinet zkonstruované Zdeňkem Fridrichem

10.15-12.00
Markéta Koptová
Z historie přerovské ZUŠ a jejího dechového orchestru Haná

Rudolf Pečman
Apoteóza Graciana Černušáka (1882–1961)

Alice Kučerová
Moravská filharmonie do poloviny padesátých let 20. století

Milan Ryšavý
František Stupka a Moravská filharmonie

Richard Pogoda
Hudba v divadlech malých forem v Olomouci v šedesátých letech 20. století

12.15–13.00 hod.
Ladislav Daniel-Ingeborg Fialová-Jiří Štefanides-Jan Vičar
Bilance prvního roku výzkumného projektu „Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru“ MSM 6198959225

Diskuse

Sekretariát konference:
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc., předseda konference
Zdenka Slámová, sekretářka konference
Katedra muzikologie FF UP
Univerzitní 3, 771 80 Olomouc
Tel. 58 563 3283, Fax: 58 563 3280
E-mail: musicology@ffnw.upol.cz

Svatojakubské Audite Organum

- pořádá v roce 2007 koncertní cykly, jejihž přehled naleznete zde, přímo na staránkách auditeorganum.cz.

Mezinárodní varhanní festival 2007 (39. ročník)

Chrám sv. Mořice, vždy v 19.00 hodin

I. 6. 9. 2007 GEORGES ATHANASIADES (Švýcarsko)
J. S. Bach, J. Brahms, J. A. Kropfreiter, D. Buxtehude

II. 10. 9. 2007 PAVEL KOHOUT
J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt

III. 13. 9. 2007 PETR ČECH
J. S. Bach, C. Franck, P. Eben

IV. 17. 9. 2007 ROBERTO BERTERO (Itálie)
J. S. Bach, B. Bartók, W. A. Mozart, C. Debussy

V. 20. 9. 2007 GERHARD a BEATRICE-MARIA WEINBERGER (SRN)
J.S. Bach, A. F. Hesse, N. Hakim, M. Ravel

Změna programu a účinkujících vyhrazena Vstupné: 100,- Kč
Studenti, důchodci, abonenti MFO a SPKH 50,- Kč

Předprodej vstupenek od 20. 8. 2007 v informačním středisku podloubí radnice, nebo večer před koncertem u chrámu sv. Mořice.

Jakou barvu vybrat?

14. 7. 2005
"Farníci diskutují s památkáři o barvě: mají být varhany hnědé nebo zelené?" Tak zněl titulek článku, který vyšel ve čtvrtek 14. července 2005 v denníku "Naše Valašsko" a týkal se samozřejmě čeho jiného, než varhan. Ve zkratce se v něm píše o rozhonutí, které mají učinit zástupci věřících Českobratrského sboru evangelického ve Stříteži nad Bečvou (jedná se tedy o varhany v evangelickém kostele). Varhany postavil Fr. Horčička mladší (také Horčica, Hortschitschka, Horrtzitzka, Horzetzka, Hrčica), jezuitský varhanář, který se po zrušení jezuitského řádu usadil v Opavě a tam také jako varhanář působil. Byl poměrně oblíbeným varhanářem i přes to, že snad jeho práce nedosahovala nijak valné kvality, to však dnes nemůžeme objektivně posoudit z důvodu nedostatku dochovaných nástrojů tohoto varhanáře. Jeho snad nejznámnější prací jsou varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Dnes jsou dochovány především pouze skříně varhan tohoto stavitele. Ve Stříteži se nyní mají rozhodnut, zda barva skříně po opravě bude hnědá s "fládrovým" vzorem (nynější stav), či malachitově zelená (nález po odhalení části nynějšího povrchu). Farníci se bojí, že zelená nebude ladit s nahnědlým interiérem ...), památkáři se snaží malachit prosadit. Rozhodnout se má během prázdnin. Jak vše dopadne? O tom vás budu informovat.

Foto k článku: