VÝLET

Varhany fulnecka, díl 1.

K.Kuttler

Putování po kostelích kolem města zvaného Fulnek, rodiště Jana Amose Komenského, jsme společně s mým tehdy ještě spolužákem Martinem Tvarůžkou, započali v červnu roku 2002.

Jako první jsme zavítali do malinkého filiálního kostela sv. Petra a Pavla ve vesničce Děrné. Jedná se o podélný jednolodní kostel postavený na původních základech gotického kostela, který je písemně zmiňován již v roce 1293. Kostelík je opatřen hranatou věží představenou v ose západního průčelí, z čehož nepřímo vyplývá, ze kostel je orientován. kostel sv. Petra a Pavla V baroku byl již přestavěný barokní kostel upraven na kostel klášterní a ještě dnes lze sledovat jeho postupný architektonický vývoj. I přesto, že interiér kostela není nijak bohatý, nalezli jsme v něm hned dvě zajímavosti. Tou první je křtitelnice ze třináctého století a tou druhou, pro nás významnější, byly menší varhany s jedním manuálem a pedálem, které vyhotovil opavský varhanář Karel Kuttler. Od zdejších domorodců jsme se dověděli, že varhany jsou u nich nevyužité a skoro vůbec se na ně nehraje. Jako doprovodný nástroj k liturgii zde sloužily digitální varhánky, které však byly, troufám si říci, ve stavu snad horším, než samotný kuttlerův nástroj. Avšak vraťme se právě k němu. Nástroj jsme nalezli na jednom ze dvou kůrů (tom spodním), v silně zanedbaném stavu, a zdá se, že v znatelně horší podobě, než v jaké nám byl nástroj znám z fotografií jen o dva roky starších ... .Jak jsme se vydali do vesnice Děrné